ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ

Leave a Comment