ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 4) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

Leave a Comment