ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

Leave a Comment