ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 16 หมายเลขทะเบียน 81-1744 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 81-1744