ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ คสล.ถนนซอยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

Leave a Comment