ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ 2 (e-bidding)

Leave a Comment