ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ (Flap Gate) พร้อมก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. กันดิน ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองขุด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับฯ (e-bidding)

Leave a Comment