ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ (e-bidding)

Leave a Comment