ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยเทศบาลพัฒนา 1 ซอยแยกชุมชนที่ 14 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (e-bidding)

Leave a Comment