ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-0443 จันทบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า

Leave a Comment