ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดทำป้ายบอกทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

Leave a Comment