ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 3) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์

Leave a Comment