ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี (พ.ศ.2566-2567) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำเนาเอกสาร

Leave a Comment