ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 17 หมายเลขทะเบียน 81-3941 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 2 รายการ

Leave a Comment