ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้าย (วันพ่อแห่งชาติ)

Leave a Comment