ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

Leave a Comment