ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (เก็บขนขยะมูลฝอย) เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

Leave a Comment