ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

Leave a Comment