ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ จำนวน 20 รายการ

Leave a Comment