ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ จำนวน 9 รายการ

Leave a Comment