ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

Leave a Comment