ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที, ติดไฟประดับบริเวณงานพร้อมจัดทำท่าน้ำลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที

Leave a Comment