ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุ

Leave a Comment