ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการส่งเสริมโภชนาการ โดยซื้อเป็นนมสเตอริไลส์และไข่ไก่ให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุในการส่งเสริมโภชนาการ

Leave a Comment