ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล