ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-0443 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 2 รายการ

Leave a Comment