ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 รายการ สำหรับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน กกฉ 208 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 024-36-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานะหาหนะฯ จำนวน 15 รายการ

Leave a Comment