ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ 3M แถบสะท้อนแสงไดมอนด์ เกรด สีเหลือง ขนาด 53.5 มม.x50 ม. จำนวน 3 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสติ๊กเกอร์ 3M

Leave a Comment