ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ

Leave a Comment