ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวันฯ

Leave a Comment