ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

Leave a Comment