ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-3649 จันทบุรี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฯ

Leave a Comment