ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริการเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน

Leave a Comment