ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนกองสวัสดิการ ยี่ห้อ TASAKI หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0193 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0194 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

Leave a Comment