ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-7303 จันทบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment