ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 4105 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0049 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment