ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ชนิดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) (e-bidding)

Leave a Comment