ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 12 เดือน (4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567) จำนวน 25 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

Leave a Comment