ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสวนหย่อมภายในเขตเทศเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 16 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างดำเนินโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะฯ

Leave a Comment