ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต (เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 – เดือนกันยายน 2567) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ฯ

Leave a Comment