ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ที่หรือทางสาธารณประโยชน์ เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567) จำนวน 21 ราย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการเพื่อทำความสะอาด

Leave a Comment