ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักการศึกษา)

Leave a Comment