ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 30 กันยายน พ.ศ.2567 ของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักการสาธารณสุขฯ)

Leave a Comment