ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566-กันยายน 2567 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

Leave a Comment