ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

Leave a Comment