ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเคมี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อพลิงและหล่อลื่น

Leave a Comment