ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารเหล็ก