ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0229 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

Leave a Comment