ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

Leave a Comment