ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิลฯ

Leave a Comment